Novosti

(RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI U SJENI PANDEMIJE COVID-19

Virtualni simpozij (RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI U SJENI PANDEMIJE COVID-19 uz potporu SZO, Regionalni ured za Europu održat će se 10-11. lipnja 2021. godine. Program možete preuzeti ovdje –WHO 2021 Program, a zbornik radova ovdje – Zbornik sažetaka.  

ZOONOZE I BOLESTI KOJE SE PRENOSE VEKTORIMA U KONTEKSTU ‘JEDNOG ZDRAVLJA’

Virtualni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem ZOONOZE I BOLESTI KOJE SE PRENOSE VEKTORIMA U KONTEKSTU ‘JEDNOG ZDRAVLJA’ uz potporu SZO, Regionalni ured za Europu i Hrvatske zaklade za znanost, projekt CRONEUROARBO održat će se 22-23. listopada 2020.   Program možete preuzeti  ovdje – WHO 2020 Program FINAL. Zbornik sažetaka možete preuzeti ovdje – Zbornik ZOONOZE. Zbornik […]

CROCMID 2019, Split

U Splitu je od 24-27. listopada 2019. godine održan 12. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 9. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima; CROCMID 2019 na kojem su s predavanjima sudjelovali Nenad Pandak, Irena Tabain, Marija Santini, Vladimir Savić, Vladimir Stevanović i Dario Sabadi. Poster je usmeno prezentirala Maja Bogdanić. Knjigu sažetaka možete pročitati ovdje.  

Veterinarska znanost i struka 2019, Zagreb

Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je od 10-12. listopada 2019. godine održan kongres s međunarodnim sudjelovanjem: Veterinarska znanost i struka na kojem su s predavanjima sudjelovali Maja Bogdanić i Dario Sabadi. Knjigu sažetaka možete pročitati ovdje.  

Okrugli stol: Mraclinska bolest konja – što je stvaran uzrok bolesti?, Mraclin

U Mraclinu je 20. rujna 2019. godine održan okrugli stol: Mraclinska bolest konja – što je stvaran uzrok bolesti? u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na kojem su s predavanjima sudjelovali Vladimir Savić i Ljubo Barbić. Predavanje Vladimira Savića  ‘Virus zapadnog Nila u ptica’ možete pročitati ovdje. Predavanje Ljube Babića, Tatjane Čavlek Vilibić i […]

European Congress of Virology, Rotterdam, Netherlands

U Rotterdamu, Nizozemska je od 28. travnja do 1. svibnja 2019. godine održan European Congress of Virology na kojem je s posterom sudjelovala Irena Tabain. Sažetak rada možete pogledati ovdje, a poster ovdje.    

XXI Simpozij epizootiologa i epidemiologa, Novi Sad, Srbija

U Novom Sadu, Srbija je od 8-10. travnja 2019. godine održan XXI Simpozij epizootiologa i epidemiologa na kojem su s predavanjima sudjelovali Ljubo Barbić, Vladimir Savić, Ivan Toplak i Tatjana Vilibić Čavlek. Zbornik sažetaka možete pogledati ovdje.