Novosti

Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu “Jednog zdravlja”

Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem uz potporu WHO: Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu “Jednog zdravlja” održat će se 7. lipnja 2019. god. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 (velika dvorana). Kotizacija se ne plaća. Skup je bodovan od Hrvatske liječničke komore s 10 bodova te Hrvatske veterinarske komore sa 6 […]

Viral neurovirulence research and new alternatives for in vivo testing

U Zagrebu je se 21. veljače 2019. godine održan znanstveni seminar: “Viral neurovirulence research and new alternatives for in vivo testing” u organizaciji Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva. Projekt CRONEUROARBO je suorganizator seminara. Predavanje: “Molecular epidemiology of flavivirus infections” in Croatia održao je doc.dr.sc. Vladimir Savić. Program seminara možete pogledati ovdje.  

Zagreb International Medical Summit

U Zagrebu je od 29. studenog do 2. prosinca 2018. godine održan Zagreb International Medical Summit na kojem su nagradu za najbolji poster dobili studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Sara Fares i Tomica Bratić s koji su prezentirali rad pod naslovom: Severe West Nile virus (WNV) infection in a patient with a kidney transplant […]

International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2018.

            U Beču, Austrija je od 9 – 12. studenog 2018. godine održan International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance na kojem su s posterima sudjelovali Dario Sabadi, Irena Tabain i Tatjana Vilibić Čavlek.   Posteri: Poster-IMED Sabadi 2018 Poster_IMED Vilibic 2018 Poster_IMED Tabain 2018 Sažeci radova: Abstract Vilibic IMED […]

Emergentne i zapostavljene zoonoze u kontekstu “Jednog zdravlja”

Radionica s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta održat će se u Zagrebu od 18. do 19. listopada  2018. god. na Veterinarskom fakultetu (klinička dvorana), Heinzelova 55.   Voditelji radionice: Tatjana Vilibić Čavlek, Ljubo Barbić, Vladimir Savić i […]