Novosti

Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu “Jednog zdravlja”

Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem uz potporu WHO: Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu “Jednog zdravlja” održat će se 7. lipnja 2019. god. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 (velika dvorana). Kotizacija se ne plaća. Skup je bodovan od Hrvatske liječničke komore s 10 bodova te Hrvatske veterinarske komore sa 6 […]

Viral neurovirulence research and new alternatives for in vivo testing

U Zagrebu je se 21. veljače 2019. godine održan znanstveni seminar: “Viral neurovirulence research and new alternatives for in vivo testing” u organizaciji Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva. Projekt CRONEUROARBO je suorganizator seminara. Predavanje: “Molecular epidemiology of flavivirus infections” in Croatia održao je doc.dr.sc. Vladimir Savić. Program seminara možete pogledati ovdje.  

Zagreb International Medical Summit

U Zagrebu je od 29. studenog do 2. prosinca 2018. godine održan Zagreb International Medical Summit na kojem su nagradu za najbolji poster dobili studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Sara Fares i Tomica Bratić s koji su prezentirali rad pod naslovom: Severe West Nile virus (WNV) infection in a patient with a kidney transplant […]

International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2018.

            U Beču, Austrija je od 9 – 12. studenog 2018. godine održan International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance na kojem su s posterima sudjelovali Dario Sabadi, Irena Tabain i Tatjana Vilibić Čavlek.   Posteri: Poster-IMED Sabadi 2018 Poster_IMED Vilibic 2018 Poster_IMED Tabain 2018 Sažeci radova: Abstract Vilibic IMED […]

Emergentne i zapostavljene zoonoze u kontekstu “Jednog zdravlja”

Radionica s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta održat će se u Zagrebu od 18. do 19. listopada  2018. god. na Veterinarskom fakultetu (klinička dvorana), Heinzelova 55.   Voditelji radionice: Tatjana Vilibić Čavlek, Ljubo Barbić, Vladimir Savić i […]

6th Congress of the Macedonian Microbiological Society with International Participation

Na Ohridu, Makedonija je od 30. svibnja do 2. lipnja 2018. godine održan 6th Congress of the Macedonian Microbiological Society with International Participation na kojem je s predavanjem sudjelovala Irena Tabain. U okviru kongresa održan je FEMS-Supported Symposium “Emerging Infections” na kojem je s predavanjem sudjelovala Maja Bogdanić. Sažetak predavanja dr.sc. Irene Tabain možete pročitati […]