Novosti

Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu “Jednog zdravlja”

Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem uz potporu WHO: Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu “Jednog zdravlja” održat će se 7. lipnja 2019. god. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 (velika dvorana). Kotizacija se ne plaća.

Skup je bodovan od Hrvatske liječničke komore s 10 bodova te Hrvatske veterinarske komore sa 6 bodova.

Prijava je obavezna na: tatjana.vilibic-cavlek@hzjz.hr ili ljubo.barbic@vef.hr. 

Program možete preuzeti ovdje ovdje.