Novosti

Nova oprema

Iz sredstava projekta nabavljena je nova oprema za serološku dijagnostiku: čitač ELISA testova – Microplate Photometer, MPP-96 (Hipo, BioSan),  ispirač mikrotitar pločica – Intelispeed Washer IW-8 (BioSan) te pipete.