Novosti

Zbornik sažetaka Simpozija s međunarodnim sudjelovanjem uz potporu WHO: Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu “Jednog zdravlja”

Knjigu sažetaka možete preuzeti ovdje.