Vijesti i najave

6th Congress of the Macedonian Microbiological Society with International Participation

Na Ohridu, Makedonija je od 30. svibnja do 2. lipnja 2018. godine održan 6th Congress of the Macedonian Microbiological Society with International Participation na kojem je s predavanjem sudjelovala Irena Tabain. U okviru kongresa održan je FEMS-Supported Symposium “Emerging Infections” na kojem je s predavanjem sudjelovala Maja Bogdanić. Sažetak predavanja dr.sc. Irene Tabain možete pročitati […]
Pročitaj više

Nova oprema

Iz sredstava projekta nabavljena je nova oprema za serološku dijagnostiku: čitač ELISA testova – Microplate Photometer, MPP-96 (Hipo, BioSan),  ispirač mikrotitar pločica – Intelispeed Washer IW-8 (BioSan) te pipete.      
Pročitaj više

51. Dani preventivne medicine, Niš, Srbija

U Nišu, Srbija je od 26-29. rujna 2017. godine održan kongres s međunarodnim sudjelovanjem 51. Dani preventivne medicine na kojem je s predavanjem sudjelovala Tatjana Vilibić Čavlek. Sažetak predavanja možete pročitati na Abstract Niš 2017    
Pročitaj više

Projekt IP 2016-06-7456

Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske   Voditeljica projekta: Doc.dr.sc. Tatjana Vilibić Čavlek, dr.med. Trajanje projekta: 01. ožujak 2017. god. – 28. veljače 2021. god.  
Pročitaj više