Vijesti i najave

Nova oprema

Iz sredstava projekta nabavljena je nova oprema za serološku dijagnostiku: čitač ELISA testova – Microplate Photometer, MPP-96 (Hipo, BioSan),  ispirač mikrotitar pločica – Intelispeed Washer IW-8 (BioSan) te pipete.      
Pročitaj više

51. Dani preventivne medicine, Niš, Srbija

U Nišu, Srbija je od 26-29. rujna 2017. godine održan kongres s međunarodnim sudjelovanjem 51. Dani preventivne medicine na kojem je s predavanjem sudjelovala Tatjana Vilibić Čavlek. Sažetak predavanja možete pročitati na Abstract Niš 2017    
Pročitaj više

Projekt IP 2016-06-7456

Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske   Voditeljica projekta: Doc.dr.sc. Tatjana Vilibić Čavlek, dr.med. Trajanje projekta: 01. ožujak 2017. god. – 28. veljače 2021. god.  
Pročitaj više